Skąd pomysł?

Idea projektu zrodziła się we wrześniu 2018 roku. Zauważyliśmy, że dotychczas zdecydowana większość konkursów o Europie i Unii Europejskiej wymagała od uczestników znajomości „suchych” faktów, koniecznością było spędzanie długich godzin nad książkami czy pisanie wieloetapowych testów. Dodatkowo, wśród kilku inicjatyw o tej tematyce skierowanych do młodych, brakowało konkursu, w którym udział wziąć mogli uczniowie szkół podstawowych.

A szkoda! Bo naszym zdaniem edukacja europejska powinna zaczynać się już od najmłodszych lat, a podręcznikowa wiedza to nie wszystko- warto również rozwijać wśród młodych umiejętności organizacyjne, zachęcać do pracy w grupie i stwarzać szanse do wykorzystania kreatywności. Mając to na myśli, przystąpiliśmy do organizacji I edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Cześć, Europo!”.


Poprzednie edycje