Stowarzyszenie „Młodzi dla Europy”

stowarzyszenie wpisane 1 października 2018 r. do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznania, numer w ewidencji 193.

adres e-mail: czesceuropo@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/czesceuropo/