Konkurs jest organizowany przez stowarzyszenie „Młodzi dla Europy”,
ze współpracy z Polską Fundacją im. Roberta Schumana.

Stowarzyszenie zostało powołane w 2018 roku (numer 193 w ewidencji stowarzyszeń zwykłych Prezydenta Miasta Poznania) z inicjatywy Krzysztofa Jajora (przewodniczący) i Wiktora Marcinkowskiego. Jako cel stawia sobie promocję Europy i Unii Europejskiej wśród młodych oraz szerzenie wiedzy o integracji europejskiej.

 

   

   

Polska Fundacja imienia Roberta Schumana powstała w 1991 roku. Została założona przez osobistości związane ze zmianami ustrojowymi lat 1989-90, między innymi przez Tadeusza Mazowieckiego i Piotra Nowina-Konopkę.
Imię Roberta Schumana zostało wybrane przez Fundatorów jako nawiązanie do polityki francusko-niemieckiej lat pięćdziesiątych, modelu pojednania zwróconego w przyszłość i nastawionego na budowanie wspólnej Europy.  

W ramach swojej działalności Fundacja koncentruje się na trzech głównych zadaniach:

  1. Promowanie idei integracji europejskiej i edukacja europejska
  2. Aktywizacja społeczna obywateli, promowanie wartości demokratycznych i obywatelskich
  3. Dzielenie się polskimi doświadczeniami z procesu integracji europejskiej oraz transformacji społeczno-polityczno-gospodarczej.

W 2010 roku Fundacja została nagrodzona została Europejską Nagrodą Obywatelską.